Červenec 2011

Alternativní poradenství

10. července 2011 v 12:16 | Iva Lhotská

ALTERNATIVNÍ PORADENSTVÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Pro co nejdelší uchování si zdraví je důležitá především psychická pohoda. A té lze dosáhnout vyváženou stravou (každému šitou osobně na míru), pohybem - optimální je každodenní chůze doplněná například cvičením jógy, Tai Chi, Falun Gongu či různými druhy tanců...


Dodnes nechtějí lidé věřit, že na dobrý pocit pohody všechny výše vyjmenované oblasti velmi silně působí. A samozřejmě mnohé další.

Abychom se cítili psychicky i fyzicky lépe, je potřeba všechny oblasti života harmonicky propojit. Jakmile upřednostníme jedno, druhé začneme i třeba jen lehce opomíjet, harmonii narušíme. Když se tak vychýlíme "z řádu" a setrváváme tak delší dobu, může se dostavit nemoc.

Vždyť právě onemocnění je důsledkem skutečnosti, že se svým způsobem života dostáváme do disharmonie s prostředím, jež nás obklopuje. Z toho plyne, že pro získání a znovuobnovení zdraví musíme přehodnotit náš základní přístup k životu. Jednou z příčin nemoci je představa, že smyslem našeho života je uspokojování smyslových požitků, příjemné pocity nebo materiální blahobyt.

Přirozenější rovnováha může být v životě nastolena jen tehdy, jestliže překonáme svoje egocentrické hledisko - něco či někoho mít a vlastnit. Zaujmeme-li otevřenější postoje, překonáme tento způsob myšlení a "programování".

Přijmeme-li odpovědnost za všechny oblasti svého života, naučíme se chápat, že selhání a nemoc jsou pro náš celkový vývoj stejně důležitým přínosem jako úspěch a zdraví. Ve skutečnosti těžkosti a překážky mnohem více podporují rozvoj naší intuice, soucitu a porozumění než snadný život bez problémů. (použito úryvků z knihy M. Kushiho a A. Jacka: Makrobiotika, preventivní energetická medicína budoucnosti)

Cena za 60 minut se pohybuje kolem 600 Kč.